Staf dan Petugas

Kamis, 04 Oktober 2012

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
Ir. I G N WIRANATHA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580125 198503 1 012


Sekretaris

I Wayan Sugiada, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19651231 198603 1 175

 


Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan

Ir. Putu Susantini, MMA
Pembina Tingkat I
NIP. 19630831 198903 2 010

 


Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam

Ir. Suratman, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19590310 198601 1 003

 


Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial

Ir. I Wayan Darma, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19610416 198703 1 009

 


Kepala Bidang Bina Produksi dan Hasil Hutan
Ir. I Ketut Subawa, M.Si

Pembina
NIP. 19590824 199003 1 005


Kepala UPT KPH Bali Barat
Kosong
 


Kepala UPT KPH Bali Tengah
Ir. I Gusti Ngurah Agung Kusuma Negara, MMA
Pembina

NIP. 19610327 198903 1 009

 

Kepala UPT KPH Bali Timur

Ir. Abdul Muthalib S. M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19620727 198903 1 020


Kepala UPT Tahura Ngurah Rai

Ir. M. Irwan Abdulah, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19600510 198603 1 026