Maksud dan Tujuan

Selasa, 15 Mei 2018


MAKSUD DAN TUJUAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

  1. Meningkatkan rehabiltasi dan reklamasi hutan dan lahan kritis,
  2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi alam,
  3. Meningkatkan pemantapan kawasan hutan,
  4. Meningkatkan pengelolaan hutan bersama masyarakat
  5. Meningkatkan pengembangan produksi hasil hutan dan pengendalian peredaran hasil hutan